บริษัทดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่ จำกัด

205 หมู่ 1 บ.นาป่าน ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน 55120

โทร : (66)0-5479-1650 , (66)08-82604198

(66)08-21722296  IDLINE  0821722296

แฟกซ์ : (66)0-5479-1651

www.doisilver-factory.com

Email: [email protected]

Email: [email protected]

https://www.facebook.com/puripat.weranakakul

โชว์รูม & ร้านค้า

Watchara Rungrachartawanich (BOM)

1175 อาคารซุปเปอร์สตาร์ ชั้น 2 ห้อง 23 ถ.เจริญกรุง แขวงสี่พระยา บางรัก กทม 10500

โทร : (66)0-2639-0997

แฟกซ์ : (66)0-2639-0997

มือถือ : 08-9669-6598

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม